Híreink

Tisztelt Szülők!

Kérjük legkésőbb augusztus 31-ig (hétfőig) szíveskedjenek elektronikusan jelezni gyermekük napközis foglalkozás iránti igényüket.

Alulírott ……………………………………………………………. szülő, kérem / nem kérem …………………………………………………….. nevű ………………….. osztályos gyermekem felvételét a 2020-2021-es tanévre a napközi otthonba. A foglalkozások 1600-ig tartanak. 1700-ig biztosítunk felügyeletet.

Gyermekem felügyeletét ………………… -ig kérem.

 

A honlapon megjelent nyomtatványt írásban is kérjük kitöltve, aláírva, gyermekük által visszaküldve leadni.

Iskolavezetés