Iskolánk

Iskolánk, városunk egyik legrégebben alapított általános iskolája. Közel 130 évvel ezelőtt vették először birtokba a gyermekek iskolánk jogelődjét.

1988-ban vettük fel az iskolában már 1982 óta kétévente megrendezett anyanyelvi verseny névadójának, Reguly Antal-nak a nevét. A híres, áldozatos életű nyelvész a finnugor nyelvrokonság tudományának megalapítója, s ezáltal a magyarság szellemi örökségének kiemelkedő kutatója és ápolója volt.

A városközponttól mindössze negyedórányi járásra fekvő iskolánkat megközelíthetik az 1-es, 1A-s, 1U-s busszal a Rumi útról, és a 21-es busszal a Hunyadi út felől a déli városrészről érkező tanulók.

A pedagógus hivatásának legszebb és legizgalmasabb feladata a kisgyermekek bevezetése a betűk világába.
Olyan olvasási módszert választottunk, amely leginkább megfelel a magyar nyelv sajátosságainak.
Ez a jól bevált hangoztató-elemző-összetevő módszer.
E módszer mássága és egyik legfőbb értéke, hogy szótagolva tanít olvasni.
A magyar pedagógiában nagy hagyományai vannak a szótagoló olvasástanításnak (amellyel nemzedékek tanultak meg pontosan olvasni és helyesen írni).
Ehhez a módszerhez választottuk az Apáczai Kiadótól Az én ábécém első osztályos tankönyvcsaládot.

Az 1995/96-os évtől a városban nemzetiségi német nyelvoktatást biztosítunk.
Ez első osztályos kortól 5 óra német anyanyelvi oktatást jelent a német nemzetiségű tanulók számára. 
5. osztálytól második idegen nyelvet választhatnak. Ide azok kérhetik felvételüket, akik német nemzetiségi származásúnak vallják magukat. Idegen nyelvi oktatásunkat jól felszerelt laborok biztosítja.

Torna-néptánc programunk szintén első osztálytól indul. Tanulóink a torna sportágban rendszeresen városi, megyei, országos versenyek helyezettjei.

A felső tagozatosok személyiségfejlesztő program részesei.
Az “Életvezetési ismeretek és készségek” című program a gyermekeket önálló életvezetésre, s az őket egyre jobban fenyegető veszélyek megelőzésére felkészült személyiséggé alakítja, neveli.

Fontosnak tartjuk a környezet védelmére nevelést is.
Évente megrendezzük “az erdei iskolánkat”: 3-4 napot töltünk a szabadban a természet közvetlen megfigyelésével.

Szakköreink is segítik az egyéni képességek kibontakozását, a gyermekek ismereteinek bővítését. Jelenleg énekkar, nemzetiségi énekkar, rajz, kézműves, torna, számítástechnika, angol és honismeret szakkör működik.

A Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett tagozata szolfézs, furulya- és harmonikaoktatást is tart nálunk.
Évek óta működik intézményünkben társastáncoktatás, ettől a tanévtől már “gitársuli” is indult. 

Jól felszerelt iskolai könyvtárunk lehetőséget ad az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztéséhez.

Névadónkra, Reguly Antalra – immár 25 esztendeje – ünnepi anyanyelvi héttel, anyanyelvi vetélkedővel emlékezünk.