II. Nyilatkozat az erkölcstan, a hit- és erkölcstan választásáról