Híreink

Diákigazolvány igénylés

Tájékoztató diákigazolvány igényléséről

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint diákigazolványok a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) keretében kerülnek kiadásra.

A Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) keretében kiadásra kerülő diákigazolványok iskolai kezdeményezése előtt a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán, vidékiek esetében az illetékes Járási Hivatal Okmányirodájában történik a diákok (leendő elsős diákok) adatainak egyeztetése és arcképének fotózása, ügyfélfogadási időben díjmentesen. Az eljárás során kinyomtatásra kerül egy NEK adatlap és az igénylő ezzel az adatlappal kezdeményezheti a diákigazolvány igénylését abban az iskolában, ahova a gyermek jár/ felvételt nyert. Leendő elsősök esetében a kapott NEK lapot beiratkozáskor el kell vinni és le kell adni.

Az ügyintézés során 14. év alatti gyermek esetén szükséges az egyik törvényes képviselő (szülő) jelenléte is. Vinni kell a gyermek személyi igazolványát (esetleg útlevelét) és lakcímkártyáját és a szülő személyazonosságát igazoló okmányokat. Amennyiben a gyermeknek nincsen semmilyen érvényes okmánya, akkor a gyermek születési anyakönyvi kivonata szükséges.

Az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálata az elkészült diákigazolványt a lakcímkártyán szereplő címre küldi, melyet az iskolában be kell mutatni és a számát az iskolatitkárnál leadni.